Personakt Antavla

Överstelöjtnant Stig Helge Lennart Hugmark

Officer. Blev 91 år.

Far:Gunnar Karlsson (1890 - 1949)
Mor:Sigrid Virena Viktoria Johansson (1893 - 1982)

Född:1917-09-30 Eksjö
Död:2009-06-22Lennart Hugmark är död
Dödsfall 2009-06-22

Som tidigare meddelats har överstelöjtnant Lennart Hugmark avlidit. Han sörjs närmast av hustru Ingrid samt sonen Ulf och dottern Kerstin med respektive familjer.

Lennart Hugmark var född 1917 i Eksjö. Han anställdes som volontär vid Jönköping-Kalmar regemente i Eksjö 1935 och befordrades till furir 1938. Slutet av 1930-talet präglades av ökande militära spänningar. Lennart Hugmark kom före krigsutbrottet att delta i ett antal övningar som markerar en begynnande omsvängning i svensk försvarspolitik, bland annat Västerviksmanövern 1937, hårdför vinterutbildning i Norrland 1937 och Smålandsmanövern 1938. 1938-39 genomgick Lennart Hugmark bland annat utbildning i signaltjänst. På hösten 1939 var andra världskriget ett faktum. Genomförd utbildning ledde till tjänstgöring 1940-42 som signalspanare vid en avdelning av den nyinrättade Försvarsstaben. Målet var att följa sovjetiska och tyska förband i det nordiska området. Denna verksamhet kom sedan att utökas och organiseras vid Försvarets Radioanstalt (FRA).
Efter genomgången kadettskola blev Lennart Hugmark officersaspirant. Vid det nyinrättade Försvarets Läroverk avlade han studentexamen 1946. Därefter följde officersexamen vid Krigsskolan Karlberg 1947. Åren 1947-1960 omfattade trupptjänst och chefsbefattningar i olika former vid I 6 i Kristianstad, T 4 i Hässleholm och I 12 i Eksjö. Intresse och inriktning hade efter hand övergått från signaltjänst till intendentur, d v s underhållstjänst. Åren 1961-1974 var han försvarsområdesintendent vid Kalmar Försvarsområde. Detta var lokaliserat till Norrgård i Kalmar med territoriellt ansvar för de tre småländska länen. 1974 ändrades organisationen och Kalmar Försvarsområde lades ner. Fram till pensionen 1977 var tjänstgöringsplatsen F 12 i Kalmar med uppdrag vid de nyinrättade försvarsområdesregementena i Södra militärområdet.
Lennart Hugmark var under åtta år ledamot av kommunfullmäktige för moderaterna och hade ett antal övriga uppdrag, bland annat som ordförande i fastighetsnämnden. När han efter mer än 30 år avgick som ordförande i Kalmar regementes kamratförening, valdes han till föreningens hedersordförande. Att vara frimurare betydde mycket för honom. Ännu upp i hög ålder var han noga med att upprätthålla fysisk och mental spänst inkluderat ett korrekt militärt uppträdande. Nästan varje förmiddag cyklade han från bostaden i norra delen av Bergavik till Stadsbiblioteket för att läsa där befintliga dagstidningar. Han avstod mycket ogärna från veckans bordtennisträning. De sista åren kom dock avtagande syn och hörsel att begränsa aktiviteten.
Lennart Hugmark kom att leva ett mycket innehållsrikt liv. Med honom har en av de allt färre kvarvarande med erfarenhet och personliga minnen från beredskap och krig lämnat oss.
Birger Jägtoft
 

Sambo med Ingrid Hugmark (1922 - )