Personakt

3861828 Gisle Elinason [Sparre av Aspnäs]

Riddare och riksråd.

Bosatt:Aspnäs, Östervåla sn, Uppland 1)
Begravd:Dominikanklostret, Sigtuna 1)
Död:efter 1350

Barn med 3861829 Margareta Bengtsdotter [Folkungaättens lagmansgren]

Barn:
1930914 Magnus Gisleson [Sparre av Aspnäs] (- 1372?)

Noteringar

Uppträder tidigast 1310. Blev riddare något av åren 1315-1317. Nämns bland hertiginnornas råd från 1318, som riksråd från 1320. Daterade 1345 sitt testamente på Aspnäs i Östervåla sn i Uppland, där ett salutbrev till honom angående jord i trakten daterades 1347, och där hans söner s edan ägde ett stenhus. Aspnäs var därmed troligen hans sätesgård.
Nämns som levande senast 1350. Valde sin gravplats i dominikanklostret i Sigtuna. Innehade som pant av kung Magnus sedan 1334 Tierps och Våla hd.

Vapen: En sparre

Källa: ÄSF del II s.189b--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) ÄSF del II s.189b