Personakt

4168496 Tyrgils


Barn med ?

Barn:
2084248 Nisse Bagge

Noteringar

Källa: ÄSF del II, s.111a