Personakt

247072656 Jedvard


Barn med ?

Barn:
123536328 Erik 'den helige' Jedvardsson (1120? - 1159)

Noteringar

Erik den heliges far hette Jedvard och att döma av namnet hade han engelskt påbrå (Edvard).
Källa: Maja Hagerman - Spåren av kungens män