Personakt

488 Hans Hansson Hamberg

Auditör. Blev ca 58 år.

Född:omkring 1677 Gästrikland
Bosatt:Kalmar 1)
Död:1735-12-05 Långnäs, Mönsterås sn

Barn med 489 N N (- 1733)

Barn:
244 Lars Hamberg (1706 - 1763)

Noteringar


Enligt en sägen i släkten var Hans en tysk adelsman med efternamnet von Hamburg, som kom till Sverige under 1600-talet. Han ska ha sålt sitt efternamn för 50 riksdaler och därefter supit upp pengarna.
Mönsterskrivare vid överstelöjtnant Carl Björnbergs tremänningsbataljon 1701-04-12; regementsskrivare där 1704-01-01; auditör vid Kalmar regemente 1711-11-03; avsked 1732-12-15 som auditör.

Chefen för Kalmar regemente, överstelöjtnant Carl Björnberg, skrev, Kronobäck 1712-01-19, till landshödingeämbetet i Kalmar: "såsom auditören vid det mig nådigst anförtrodde regemente, Hans Hamberg, intet haver något boställe utan måst laga husrum samt köpa ved med mera, sedan han hitkom, anhålles att bemälte auditör, likasom secondofficerarna vederares, måtte njuta fri inkvartering av hustrum, säng, ved, ljus och annat, som inkvarteringsordningen medgiver, samt furage för en sin häst".

Björnberg anhöll vidare i skrivelsen, att Hamberg skulle få sin inkvartering i Mönsterås socken, där "han är mig närmast". Kronobäcks översteboställe låg nämligen helt nära Mönsterås. I en ny skrivelse Kronobäck 1712-01-30, upprepade Björnberg sin anhållan beträffande Hamberg, vilken småningom fick Långnäs sig anvisat som boställe. Där bodde han sedan till sin död år 1735.

Barn:
Lars Hamberg (1706 - 1763)
Christina Hamberg (1714 - 1782)
Maria Hamberg (1719 - 1751)--------------------------------------------------------------------------------

Källor
Mattias Loman
Kaleb Bevner
1) Kalmar Stifts Herdaminnen s.160

????
Aktnummer: LD-Ä1-0032-1704
Hamberg, Hans


Regemente: Livregementets dragoner
Kompani: LIF-COMPANIET
Socken: Vallentuna
Rote: Mörby
????

Kolla Gid 2157.4.36200