Personakt Antavla

106 Johan (Johannes) Fridman

Befallningsman Adelsnäs. Blev 63 år.

Far:212 Jonas Jonasson (1730 - 1785)
Mor:213 Maria Philipsdotter (1729 - 1808)

Född:1760-02-24 Friggetorp Gärdserum sn Östergötland
Döpt:1760-02-27 Gärdserum
Bosatt:1790 Adelsnäs Åtvid. Österg.Kom 1774 till Adelsnäs
Flyttar till Kisa Mjällerum 1807 Gid 317.26.104900
 
Död:1823-08-23 Kisa ÖstergötlandIn memoriam i Dödboken Kisa förs.
Johan Fridman
Inspektor från Mellerum. Född 1760-01-25 i Figgetorp i Gärdserum socken af Kalmar län, utaf hemmansägaren Jonas Johansson därstädes och dess k maka Maria Philipsdotter. Vid 20 års ålder flyttar han ur sina föräldrars hus till framlidne Baronen och landshövdingen Adelswärd på Adelsnäs säteri, vilken han såsom Betjänt uppehade i 8 år eller intill Baronens död då han blev antagen till inspektors befattningen på nämda säteri av landshövdingens son översten och riddaren? Herr Eric Göran Adelswärd, hvilken befattning han i 19 år förvaltade, hvarefter han 1807 flyttade till sitt inköpta hemman Mjällerum. Vid 28 års ålder eller år 1788 d. 2 Nov. ingick han äktenskap med dåvarande jungfrun Inga Abrahamsdotter, enda dottern efter aflidna organisten i Kisa församling Peter Abrahamsson och hans k. maka Anna-Greta Hjelm. Under detta nära 35-åriga äktenskap hade de sammanafladt 8 barn, 2 söner och 6 döttrar, af hvilka 2 döttrar och 1 son äro med döden redan afgångna, och de nu efterlefande äro 1) Dottern Anna Maria, gift med bruksägaren och fabrikören W.N.P. Hultström i Skrufshult i Mönsterås socken af Kalmar län. 2) Dottern Eva Sophia, gift med hemmans ägaren herr A Larsson på Lilla Örsätter Åtvids socken 3) Sonen extra ordinarie cancilisten vid Justitia fördelningen af Kungl. Majistets canslie? och Hofrätts adjutanten? Carl Gustaf 4) Dotter Ulrika Carolina gift med Herr fänriken och fälthorn musikern Carl H. Hörnberg på Hult Åkers socken af Jönköpings län. Samt 5) Omyndiga dottern Agusta Johanna som ännu hvistas hos sina efterlefande anhöriga i Mellerum.
Johan Fridman
Bisattes d. 29 Juli och begrofs d. 3 Aug. på eftermiddagen.
Dödsorsak: Förkylning.
Han blev 63 år.
Gid 317.20.28300
 

Äktenskap med 107 Inga (Ingrid) Abrahamsdotter (1769 - 1845)

Vigsel:1788-11-02 Åtvid

Barn:
53 Eva Sophia Larsson (Fridman) (1791 - 1861)

Noteringar


Barn:
Anna Maja 1789-10-14
Eva Sophia 1791
Inga Helena 1794-04-29
Johanna Augusta 1797-01-14
Carl Gustaf 1799-03-25
Ulr Carolina 1802-05-13
Aug Jannett 1805-09-27
Adelsnäs fideikommiss
(Baroniet Adelswärd)

Stiftades år 1781 av landshövdingen friherre
Johan Adelsvärd, f 1718, d 1785,
och har därefter innehafts:
1785--1810 av sonen, översten baron
Erik Göran Adelswärd, f 1751, d 1810,
1810--1852 av sonen, överstekammarjunkaren baron
Johan Carl Adelswärd, f 1776, d 1852,
1852--1868 av sonen, överstekammarjunkaren baron
Erik Set Adelswärd, f 1813, d 1868,
1868--1887 av kusinen, kammarherren baron
August Theodor Adelswärd, f 1803, d 1887,
1887--1900 av sonen, underlöjtnanten baron
Axel Reinhold August Adelswärd, f 1828, d 1900,
1900--1929 av sonen, statsrådet baron
Axel Theodor Adelswärd, f 1860, d 1929,
och sedan 1929 av dennes son, godsägaren baron
Eric-Göran Douglas Adelswärd, f 1909.
Källa Projekt Runeberg