Personakt Antavla

15442040 Birger 'Jarl' Magnusson

Riksföreståndare. Blev ca 56 år.

Far:15447436 Magnus Minnesköld (1150 - 1210)
Mor:15447437 Ingrid Ylva (- 1253?)

Född:omkring 1210 Bjälbo, Östergötland
Begravd:Varnhems cistercinerkloster
Död:1266-10-01 Jälbolung, Västergötland 1)

Äktenskap med 15442041 Ingeborg Eriksdotter av Sverige (1214 - 1254)

Vigsel:1235

Barn:
Rikissa Birgersdotter (1238 - 1288)
7721020 Magnus Ladulås (1240? - 1290)
Valdemar Birgersson (1240 - 1302)
7724783 Kristina Birgersdotter [Folkungaätten] (1245 - )
Ingeborg Birgersdotter (1245 - 1302)
Erik Birgersson (1250 - 1275)
Bengt Birgersson (1254 - 1291)

Barn med 15443217 Signy? X

Barn:
7721608 Gregers Birgersson [Folkungaättens oä gren] (1247 - 1276)

Noteringar

1250 blir Valdemar Birgersson ny svensk kung. Fadern Birger Jarl
blir förmyndare. Birger Jarl sluter avtal med Lübeck om tullfrihet
samt bestämmelsen att de tyskar som bosätter sig i Sverige ska
följa svensk rätt.
1251 besegrar Birger Jarl stormännen i slaget vid Herrevadsbro
mellan Västerås och Köpinge. 1253 möter Birger Jarl norske kungen
Håkon Håkonsson vid Lindboholmen i Bohuslän. Man förhandlar bl a
om att tillsammans gå i fejd mot Danmark. Mötet hålls troligen på
borgen på Hisingen.

1254 får Birger Jarl påven att stadfästa jarlens förslag om
införande av länsområden för sina söner. Länen ska dock ligga
under den äldste sonen Valdemars kungliga överhöghet. Hertig
Magnus får Södermanland, Bengt en del av Finland och Erik får
troligen en del av Småland.

1256 misslyckas Birger Jarl med att, tillsammans med Tyska orden,
anlägga ett svensk brohuvud söder om Finska viken.

1261 gifter sig Birger Jarl med Mechtilde av Holstein, änka
efter kung Abel i Danmark. Hon kommer att överleva honom och dö
1288 i Kiel.

1266 - Birger Jarl dör den 21 oktober på Jälbolung i Västergötland
och begravs i Varnhems cistercinerkloster.

Källor: Lars O Lagerqvist, Sverige och dess regenter under 1000 år, s.71-72--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England
2) Nättidningen Rötter - Erik XIV:s antavla
----------------------------------------------------------------------------------
historiska-personer.nu/min-s/default.html

Magnus Minnesköld knöt genom sitt andra gifte en viktig dynastisk förbindelse, då han äktade Ingrid Ylva, sondotter till kung Sverker d.ä. (mördad 1156). I detta äktenskap föddes sonen Birger.
Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl och änka efter Magnus Minnesköld – hon var Bjälbosläktens ättemor. Ingrid Ylva blev en legend redan i sin livstid vid mitten av 1200-talet. Hon var en av flera starka änkor som styrde riket efter de blodiga segrarna mot Danmark. Om henne sades att hon var trollkunnig och att så länge hon höll sitt huvud högt skulle intet ont drabba folkungaätten. Därför säger traditionen att hennes döda kropp blev inmurad i stående ställning i en pelare i Bjälbo kyrka.

Med järnvilja fostrade hon sina söner i en skoningslös tid där den starkares rätt var den enda lag som gällde. Att just en av hennes söner till slut skulle segra i maktkampen kunde inte ha förvånat någon. Ingrid Ylva bodde i också Skänninge och efter att maken stupat i slaget vid Gestilren 1210 gifte hon, vad vi vet, inte om sig utan dog som änka ca 1251.

Om Bjälbo

Skulle man vilja sätta fingret på Sveriges mest centrala och betydelsefulla punkt och finna dess bultande historiska och politiska hjärtslags ursprung så skulle man kunna peka på Bjälbo. Innan Sverige liknade det rike vi känner idag stod makten mellan fyra släkter med ursprung i det bördiga Östergötland och Västergötland: Eriksätten, Stenkilska ätten, Sverkerätten samt Bjälboätten från Bjälbo, senare kallad Folkungaätten med t ex Magnus Ladulås och hans söner Birger, Erik och Valdemar; kända från Håtunaleken och Nyköpings gästabud.

I Bjälbo föddes i början på 1200-talet Bjälboättens störste historiska person, Magnus Ladulås far, riksjarlen Birger Jarl som gjorde fred och enade Sverige och anlade Stockholm. Man kan säga att här stod Sveriges vagga, fyra stycken för att vara precis, Bjälboättens fyra kungar banade allesammans vägen för nationalstaten Sverige och de blev också kungar över Norge och Danmark. Som folkungarnas stamgods var Bjälbo rikets förnämaste kungaresidens.

Stenkyrkan byggdes på 1100-talets första hälft och ingick som en del i Bjälboättens stamgård och huvudgård Bjälbo. Ingrid Ylva sägs ha skänkt den stora klockan till kyrkan år 1240 och den kallas förstås för Ingrid Ylvas klocka; en klocka som fortfarande ringer i Bjälbo kyrka. Av huvudgårdens förnäma boningshus finns inga synliga rester kvar över mark men sannolikt låg byggnaderna omedelbart väster om kyrkan. Runt kyrkan och gården växte under 1200-talet upp en by med inte mindre än 14 gårdar.

Av det medeltida godskomplexet i Bjälbo kvarstår idag det mäktiga kyrktornet uppfört i början av 1200-talet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter tävlade om makten i landet. Traditionen berättar att Birger jarls mor, Ingrid Ylva, bodde i tornet.
--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar
Birger jarl, död 1266, statsman, enligt traditionen av Folkungaätten, Sveriges styresman 1248-66 under svågern Erik Erikssons och sonen Valdemars kungatid.
Tronstrider mellan Sverkerska och Erikska ätterna försvagade kungamakten, och statsledningen låg helt i Birgers händer, särskilt sedan hans son Valdemar 1250 valts till kung. Ett uppror mot Birger och hans ätt slogs ned 1251.

Under Birgers regering skapades en stark central regeringsmakt i Sverige på bekostnad av de olika landskapens intressen. Birger utförde ett storartat lagstiftningsarbete; särskilt kända är de så kallade fridslagarna (bl. a. hemfrid och kvinnofrid). Dessa lagar utgjorde de första svenska rikslagarna. Birger hade kyrkans stöd sedan han förhandlat med påvens sändebud vid kyrkomötet i Skänninge 1248. Han företog ett korståg till Finland, där han anlade fästet Tavastehus.

Birgers utrikespolitik syftade till samförstånd inom Norden. Han försökte främja handelns utveckling bl a genom handelsavtal med Lübeck.

Birger jarl anses också ha grundlagt Stockholm. År 1252 undertecknade han två så kallade skyddsbrev, som är daterade i Stockholm. Det är första gången stadens namn förekommer i ett dokument.Av denna anledning anses Stockholm ha fötts detta år. Någon stad grundade han inte, men han lät bygga en befästning på den nuvarande Helgeandsholmen för att säkra inloppet till Mälaren.

Birger hade sex barn med Ingeborg, bland dem två som blev kungar: Valdemar och Magnus (Ladulås). Han gifte 1261 om sig med Mechtild av Holstein.

Han ligger begravd i Varnhems klosterkyrka tillsammans med sin maka Mechtild och sonen Erik. Graven öppnades och restaurerades första gången 1922 och har åter öppnats 2002. En DNA-analys har utförts och bekräftar, att det är Birger jarl, som ligger i graven.--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Maja Hagerman - Spåren av kungens män
--------------------------------------------------------------------------------

sv.wikipedia.org/wiki/Birger_Jarl

members.tripod.com/minata/bps_24_dec.html