Personakt

16674008 Birger


Barn med ?

Barn:
8337004 Fader Birgersson [Sparre av Hjulsta och Ängsö]

Noteringar

Endast känd genom barnens patronymika.
Denna ätt, som är känd sedan 1300-talets första hälft, förde i vapnet en röd sparre i guldfält. Ätten hade gamla småländska förbindelser, men tycks huvudsakligen ha varit knuten till Södermanland, innan en ättemedlem på 1400-talet genom äktenskap kom att inneha Hjulsta i Uppland och Ängsö i Västmanland, som blev sätesgårdar för två grenar av ätten under några generationer.

Källa: ÄSF del II, s.192a