Personakt

7721872 Georg Molteke


Barn med ?

Barn:
3860936 Nicolaus Molteke

Noteringar

Känd mellan 1276 och 1298.