Personakt

61771992 Mats

Död:före 1219

Barn med ?

Barn:
30885996 Bengt Matsson [Boberg] (- 1219?)

Noteringar

Ägde jord i Annerstads sn Sunnerbo hd i Småland, som han på grund av vissa lagöverträdelser måste avstå till konung Knut Eriksson.
Levde under andra hälften av 1100-talet.

Källa: ÄSF del I, s.23a-b

Ätten Boberg är en av de få svenska ätter, vars medlemmar har kunnat följas tillbaka till 1100-talet. De första släktmedlemmarna Mats och hans son Bengt Matsson var säkert betydande män, för de tituleras bägge dominus i ett av konung Johan Sverkersson och biskop Karl i Linköping år 1219 utfärdat brev.

Ättenamnet framträder först i början av 1280-talet. Sannolikt leder det sitt upphov från ett likatydande ortnamn, troligen ett gammalt häradstingsställe i Fornåsa sn i Bobergs hd i Östergötland.

Källa: ÄSF del I. s.22--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) ÄSF del I, s.23a