Personakt

15443220 Finvid


Barn med ?

Barn:
7721610 Filip av Rumby (- >1307)

Noteringar

Är endast känd genom sonens patronymikon. Hans till namnet okända hustru blev begravd i Sigtuna hos predikarbröderna, till vilka sonen 1298 skänkte jord i Bro hd i Uppland.
Det är möjligt att Finvids hustru var dotter till den 1251 avrättade Filip Petersson, en av ledarna av folkungaupproret samma år.

Källa: ÄSF del II s.183a