Personakt

965200 Trotte Petersson [Eka]

Riddare, fogde, justitiarius, riksråd och hövitsman på Falkenberg.

Död:mellan 1363-09-01 och 1364-08-27

Barn med 965201 Ingegerd Johansdotter [Folkungaättens oä gren] (- >1382)

Barn:
482600 Magnus Trottesson [Eka] (- 1412)

Noteringar

Nämns första gången 1333. Var hövitsman på Falkenberg 1344 och på Varberg sannolikt senast 1347. Blev riddare mellan 1348-05-08 och 1349-02-02, möjligen i samband med kung Magnus ryska fälttåg. Nämns som riksråd 1351 - troligen felaktigt, men på nytt först 1358 och 1362. Var den förste kände häradshövdingen i Tveta sn i Småland, fogde i Skåne 1360 och kungens justitiarius.
Vapen: Två gånger styckad sköld

Ätten Eka har i senare tid benämnts efter gården Eka i Lillkyrka sn, Uppland, vilken dock först på 1400-talet kom att tillhöra och bli sätesgård för medlemmar av denna ätt. Ätten var troligen av småländskt ursprung.

Ekaättens vapen, som av Gustav Vasa intogs i det svenska riksvapnet, var en två gånger styckad sköld med mittfältet av silver. Enligt riksvapnet var det övre fältet blått och det nedre rött, men gamla uppgifter finns att båda dessa fält var blå, eller att det övre rött och det nedre blått.

Källa: ÄSF del III s.222 och s.223b--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) ÄSF del III s.223b