Personakt

Ingrid Hugmark

Född:1922-03-28
Bosatt:2006-12-04 Kalmar 1)

Sambo med Överstelöjtnant Stig Helge Lennart Hugmark (1917 - 2009)