Personakt

966268 Abraham [Djäkn]


Barn med ?

Barn:
483134 Mårten Abrahamsson [Djäkn]

Noteringar

Ätten Djäkns stamfar. Anses vara densamme som 'domherr Abraham' i Reval 1344. Namnet Djäkn användes under medeltiden, oberoende av släkt, som tillnamn för enskilda personer av världsligt stånd.
Källa: ÄSF del II s.122 och 123a