Personakt

3861080 Jakob Ingevaldsson

Bosatt:Ustersta 1)

Barn med 3861081 Katarina

Barn:
1930540 Tyrgils Jakobsson

Noteringar

Jakob är känd från tre urkunder 1319-1336, varav endast den yngsta är bevarad i original. Den är en dom av Dalarnas lagman, varmed kopparbergsmannen Bengt Ingasons köp av jord i Born vid Kopparberget av Jakob i Ustersta stadsfästet trots att jorden var Jakobs hustru Katarinas morgongåva. Jakob skulle ge henne annan jord som ersättning. Själva köpebrevet, daterat 1319, förstördes i Stockholms slotts brand 1697. Det finns dock flera innehållsreferat från 1600-talet av brevet.
Källa: Individ och Historia (Studier tillägnade Hans Gillingstam) s.329


--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Individ och historia (Studier tillägnade Hans Gillingstam) s.331