Personakt

965466 Karl Birgersson


Barn med 965467 Gertrud Gertsdotter [Molteke]

Barn:
482733 Ingeborg Karlsdotter (- >1411)

Noteringar

[sjuuddig stjärna]