Personakt Antavla

1930540 Tyrgils Jakobsson

Fogde.

Far:3861080 Jakob Ingevaldsson
Mor:3861081 Katarina

Bosatt:Ustersta 1)

Barn med ?

Barn:
965270 Olof Tyrgilsson (- 1393?)

Noteringar

Tyrgils var fogde i Åkerbo härad och är känd genom brev från 1350-67. Om hans släktförhållanden finns en uttrycklig uppgift. När Tyrgils 1352 säljer två åkervretar till en vorgare i Arboga säger han att de tillfallit honom och hans barn med arvsrätt efter en Hennika garvare. Denne, som i övrigt bara är känd som faste vid ett jordebyte 1349, får väl anses vara en släkting till Tyrgils hustru eftersom barnens arvsrätt betonas.
I brev från 1352 och 1367 skrivs Tyrgils till gården Ustersta i Kolbäcks socken i Västmanland. En mansålder tidigare skrev sig en Jakob till denna gård och hans vapen var detsamma som Tyrgils Jakobssons. Det är uppenbart att denne Jakob var far till Tyrgils.
Källa: Individ och Historia (Studier tillägnade Hans Gillingstam) s.329--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Individ och historia (Studier tillägnade Hans Gillingstam) s.331