Personakt Antavla

2084248 Nisse Bagge

Far:4168496 Tyrgils

Barn med 2084249 N.N Petersdotter [Bagge]

Barn:
1042124 Tyrgils Bagge (<1403 - 1422?)

Noteringar

Tillnamnet Bagge bars under medeltiden av rätt många personer i de nordiska länderna inom såväl borgerskapet som frälset utan att inbördes släktskap kan påvisas. Troligen var detta tillnamn åtminstone i vissa fall ett öknamn.
Släktnamnet Bagge av Botorp har troligen tillkommit i samband med Nisses ingifte i en äldre Baggeätt.

Källa: ÄSF del II s.110 och 111.