Personakt

7862 Laurentius Olai Wallius

Biskop. Blev högst 50 år.

Född:1588-08-24 Valla by Tysslinge, Nerike sn 1)
Bosatt:Strängnäs 1)
Död:1638 Strängnäs 1)

Barn med 7863 Katarina Tidemansdotter (1602 - 1628)

Barn:
3931 Margareta Wallenstedt (1623 - 1692)

Noteringar

Rektor vid katedralsskolan i Strängnäs 1610; fil mag i Wittenberg 1614; teol dr i Tübingen 1619; överhovpredikant s å, tillika kyrkoherde i Stockholms storkyrkoförsamling 1620. Förste teol prof och domprost i Uppsala 1621; biskop i Strängnäs 1638, men hann aldrig tillträde det ämbetet. Wallius var en lärd och energisk man, men också dogmatiskt och trätgirig.
Gifte om sig med Christina Luth och fick sonen Lars i det äktenskapet. Lars förde 1631-1703 som riddarhussekreterare vid reduktionsriksdagen 1680 adelns protokoll och förordnades, såsom en av reduktionspartiets förkämpar, vid riksdagen 1682 till allmän åklagare mot dem som förgrep sig mot reduktionskommissionerna och deras ledamöter. Han blev statssekretare och kansliråd och var vid riksdagen 1689 en betydande man. Genast efter riksdagens befodrades han till landshövding i Västmanland och upphöjdes till friherre. Därefter blev han kungligt råd, kansliråd och greve. 1695 president i Svea hovrätt och universitetskansler i Åbo och slutligen blev han 1697 utnämnd till en av Karl XII:s förmyndare.

I Karl XI:s omstörtande styrelseåtgärder ingrep Lars Wallenstedt med kraftig hand och ansågs med skäl ha haft stort personligt inflytande hos kungen. Hans kraftiga sätt att gå tillväga ådrog honom ett bittert hat hos reduktionens offer. Han beskrevs som en ypperlig ämbetsman, redbar och oegennyttig, och stod som sagt högt i gunst hos Karl XI.
Med sin fru Maria Uttermarck, fick han ett enda barn, dottern Maria. Hon blev däremot mor till sexton barn, varav så många som elva uppnådde vuxen ålder.--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Elgenstiernas Ättartavlor s.660; Svenskt Biografiskt handlexikon

Laurentius Olai Wallius
Källa: Svenskt Biografiskt Handlexikon


Laurentius Olai Wallius
Källa: Svenskt Biografiskt Handlexikon