Personakt

966264 Frellav Håkansson

Tjänare.


Barn med ?

Barn:
483132 Kristiern Frellavsson Kristiern Frellavsson (- 1418)

Noteringar

Bodde i Sönderborg och fick 1334-12-07 såsom hertig Valdemars av Sönderjylland tjänare det äldsta bevarade frälsebrevet i Danmark.
Frälsesläkten Frille framträder i Danmark med säkerhet först 1334 med hertig Valdemars av Sönderjylland tjänare Frellav.

Källa: ÄSF del III s.228a