Personakt

7542 Crister Carlsson Månesköld (av Seglinge)

Hovjunkare. Blev högst 67 år.

Född:1553Seglinge och Hambra
Bosatt:Seglinge, Almunge sn, UpplandUddnäs, ö. nära
Fladens östra strand, 1 1/2 m. frälse säteri med qvarn och såg, har på
1600-talet tillhört slägterna Månesköld och v. Philp, derpå Duvall, från
1724 till 1764 Willsdorf och öfriga egare till Lilla Wäsby, derpå
Lefebure, från 1775 frih. Pfeiff, frih. Düben, från 1804 Wetterqvist,
ännu 1825; eges nu af en Andersson. I närheten är jernmalmsanledning,
bearbetad kort tid från 1705 för Schebo bruk i Ununge. - Seglinge,
n. o., 3 m. frälse säteri, med stor åbyggnad, var Måneskölska
slägtens stamgods, och tillhörde den inuti 18:de seklet, derpå genom
giften Kafle och Ulfhjelm, från 1759 genom köp frih. Wallenstjerna,
ärfdes 1796 af en fru Danckwardt född Wallenstjerna, egdes 1825 och
1849 af gr. Brahe. -

-- Hamra, n. v. nära Alstasjön, 1 m. frälse
säteri, förekommer såsom herregods åtminstone från början af 1600-talet,
har tillhört slägterna Silfversparre o. 1670, Fägerstråle 1741,
m. fl., 1825 v. Küsell, och 1849 Sunesson. --
 
Död:1620-08-31

Äktenskap med 7543 Brita Björnsdotter [Båt] (1560 - 1597)

Vigsel:Barn
Christina Christiansdotter Maneskold 1584 – 1629
Botilda Maneskold 1587 – 1651
Carl M. Maneskold 1593 –
Bjorn Maneskold 1594 –
Hebbla Maneskold 1595 – 1631
Margatita Maneskold 1596 – 1650
Marta Maneskold 1597 – 1668
 

Barn:
3771 Cristina Cristersdotter Månesköld (1584? - 1638)

Noteringar

Barn:

Botilda Cristersdotter Månesköld 1588-1663
Cristina Cristersdotter Månesköld
Margareta Cristersdotter 1585
Carl Cristersson Månesköld 1593-05-17 död 1670


Månesköld, Karl Kristersson, till Seglinge, juridisk
ämbetsman, f. 17 maj 1593, d. 1670, utsågs 1616 till
assessor i Svea hofrätt, men förklarade sig icke
skickad för ett dylikt ämbete och blef i stället
kapten för ett båtsmanskompani. 1633 vardt han
likväl assessor i hofrätten i Åbo och utnämndes 1634
till vice president i Göta hofrätt. Han var ordf. i
1643 års större lagkommission (se Lagkommissionen,
sp. 867). M. erhöll 1655 afsked.
Källa Nord. familjebok.